Om oss

Næringslivsutvalget ved NTNU i Ålesund er en frivillig studentorganisasjon. Vi arrangerer universitetets største studentdrevne arrangementer, og jobber målrettet for å sikre at alle våre medstudenter får en mulighet innenfor næringslivet. For hvert skoleår er det studenter fra forskjellige institutter og årskull ved NTNU i Ålesund, som er representert i utvalget. Og sammen arbeider vi som er fungerende bindeledd mellom studentene og næringslivet, så studentene får et godt innblikk i yrkeslivet og en fin overgang fra studiehverdagen til jobbmarkedet. Har du som student en bedriftsleder i magen? Eller mangler din bedrift kvalifisert arbeidskraft? Da er NLU organisasjonen som kan hjelpe deg!

Hils på gjengen bak Næringslivsutvalget 2017/2018:

Arrangementgruppen:
   
Jonas Korsan Olsen       Endre F. Hough         Eirik Tjøtta
  
Stine Maurstad            Nora Korbosli

Næringslivsdagengruppen:
       
Solveig Sydsæther      Karoline Hjelmeland  Ellen Nerland Aahjem  Espen Bauge

        
Ragnhild Fluge             Anette J. Aspelund    Johanne T. Alvestad   Jonas Blomberg

 

 

 

 

Espen Bauge

Ragnhild Fluge

Jonas Blomberg

Anette Jacobsen Aspelund

Nora Kobosli